Loading...

Over mij

De persoon achter Speltherapie Friesland is Else Goossensen.

Nadat ik in 2014 de post-HBO opleiding Speltherapie aan de Hogeschool Utrecht afgerond heb, ben ik speltherapeut geworden voor ‘Speltherapie Friesland’. In 2021 heb ik de Master Speltherapie afgerond, met een onderzoek naar ouder-kind speltherapie.

Het is mijn missie om kinderen een plek te bieden waar ze zich geaccepteerd voelen en waar ze zich veilig kunnen uiten. In mijn overtuiging heeft ieder kind de mogelijkheden in zich om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen zich vaak op hun gemak bij mij en ontstaat er meestal snel een band. Het samenwerken met de ouders/verzorgers van het kind vind ik essentieel binnen de behandeling. Door sámen rond het kind te staan, ieder vanuit de eigen rol en/of expertise, kan het kind de steun voelen die het nodig heeft en zich gezien voelen.

Ik leef en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. In het werk als speltherapeut betekent dit dat ik vanuit liefde voor de medemensen en met respect voor ieders overtuiging elk mens zie als een unieke persoon.

Voordat ik speltherapeut werd heb ik gewerkt met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, en heb ik 15 jaar mijn eigen kleinschalige kinderopvang gehad. Daarnaast heb ik opvoedingsondersteuning gegeven en verzorgde ik opvoedavonden voor ouders. Ik ben moeder van 2, inmiddels volwassen, kinderen.

Bijscholing

Het vakgebied is continu in ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om bij te blijven. Naast het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van de interne studiedagen heb ik de volgende bijscholing gevolgd:

 • 2023: Hechtingsgerichte gezinstherapie met ‘een taal erbij’ – Villa Verbinding

 • 2022: Traumasensitief lichaamsgericht werken — Sensorimotor Psychotherapy

 • 2022: Van spel naar herstel-van representatie naar mentalisatie — Nicole Vliegen

 • 2021: Lichaamsgericht werken in speltherapie – Anneke Vinke

 • 2019: Traumasporen in lichaam, brein en geest — Bessel van der Kolk

 • 2019: Het Neurosequentiële Model van therapie — Roland Verdouw

 • 2019: Licht op loyaliteit, het kind in het voetspoor van de ouders — Else-marie van den Eerenbeemt

 • 2018: Cliëntcentered speltherapeutisch behandelen van hechtingsproblematiek. — Erna van Dijk

 • 2018: Affectregulerende Vaktherapie. — Kennisnetwerk ArVT.

 • 2017: Trauma in Spelbeelden. — Erna van Dijk

 • 2016: Hoe lang duurt deze therapie?. — Erna van Dijk

 • 2016: Rouw en verlies — Manu Keirse

 • 2016: de Droomvogel train de trainer — Marlies Greve

 • 2015: Ouder- kindspeltherapie –Tineke Brug en Sanne de Theije

 • 2014: Dissociatieve stoornissen bij kinderen — Arianne Struik

 • 2013: Hechtingsrepresentaties in therapeutische relaties — Truus Bakker

 • 2013: Een taal erbij — de Kontekst

 • 2010: Triple-P nivo 2/3 en lezingen — NJI

Meer weten over Speltherapie Friesland?