Loading...

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het is een effectief hulpmiddel om de gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen.

Volwassenen kunnen hun problemen meestal verwerken door erover te praten. Maar voor een kind is dit vaak nog moeilijk, want  de taal van een kind is: spelen! Al spelend ‘zegt’ hij  wat hem bezighoudt en kan hij gedachten en gevoelens uiten. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van (nieuw) gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Binnen speltherapie kan een kind ook ingrijpende gebeurtenissen of traumatische ervaringen spelenderwijs verwerken.

De speltherapeut is erin gespecialiseerd om deze speeltaal te begrijpen en kinderen te ondersteunen om te spelen over wat hen bezighoudt:

‘Spelen zegt meer!’

Meer weten over Speltherapie Friesland?