Loading...

Tarieven

Vergoeding vanuit de Jeugdwet.

Speltherapie Friesland heeft met alle Friese gemeentes een overeenkomst. Wanneer het gebiedsteam een beschikking heeft afgegeven voor speltherapie, of wanneer u een verwijzing hebt van huisarts of schoolarts, kan speltherapie bekostigd worden vanuit het budget van de gemeente.

 De richtlijn voor de behandeling bij Speltherapie Friesland is de beroepscode zoals de NVVS deze heeft geformuleerd. Mocht u klachten hebben, dan kunt u hier de klachtenprocedure van de FVB inzien.

Lid Nederlands Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Geregistreerd bij het Register Vaktherapie.

Geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Tarieven

  • Intakegesprek € 45,-

  • Therapiesessie € 75,-

  • Evaluatiegesprek (incl. verslag) € 75,-

  • Gesprek met derden € 75,-

Lid Nederlands Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Geregistreerd bij het Register Vaktherapie. Geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Speltherapie Friesland | Spelen zegt meer
Speltherapie Friesland | Spelen zegt meer
Speltherapie Friesland | Spelen zegt meer