Loading...

Voor wie?

Speltherapie is  geschikt voor kinderen van ongeveer 3 t/m 12 jaar, die vanwege problemen dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

U kunt denken aan de volgende problemen:

  • problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

  • te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld

  • last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s

  • hechtingsproblemen

  • moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag

Daarnaast is speltherapie een toegankelijk middel voor kinderen om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, zoals:

  • het verlies van belangrijke personen

  • verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling

  • ziekte, een handicap, psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden

Meer weten over Speltherapie Friesland?