Loading...

Werkwijze

Als u wilt weten of speltherapie voor uw kind geschikt is, neem dan vrijblijvend contact op. Dit kan van maandag t/m vrijdag. Telefonisch bespreken we kort uw vragen om te bepalen of speltherapie gewenst is en de geschikte behandeling lijkt.

We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig. In dit intakegesprek schetsen we samen een beeld van uw kind en bespreken we de problemen en/of zorgen. Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies. Het kind krijgt zo de gelegenheid om te wennen, en de therapeut krijgt een beeld van uw kind. Na deze sessies bespreken ouders en speltherapeut de observatieperiode, bepalen we of en  hoe we verder gaan en stellen we de behandeldoelen vast. Daarna start de speltherapie.

Omdat Speltherapie Friesland een eenmanspraktijk is, hebben kind en ouders/verzorgers altijd met één vaste behandelaar te maken.

Elke therapiesessie duurt 3 kwartier en is elke week op een vast tijdstip. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact met u belangrijk. Daarom hebben we regelmatig een oudergesprek. Dit gesprek vindt plaats in de praktijk in Heerenveen.

Meer weten over Speltherapie Friesland?